Saturday, 13 November 2010


التف


التف

التفحول الطهر

التفأسعىأسعىأسعى

ويربكنيالمسعىابتعد عني اهرب مني اقترب اليكويلفني بياض لست ادريأيعرفني....

أيها البياض

كنت أراك في السحاب ...في الثلج

في الصباح

في المساء قمراكنت أراك كل يوم ....

...تعرف عليقدسية الخطوات والطرقات

قدسية الحصى

قدسية الدم

قدسة الزمان قدسية المكان

وحدي ..... أطوف ...وحدي أسعىوحدي التف

أبحث عن طهرضاع مني ....كان معي حين ولدتني أمي

No comments:

Post a Comment